ios - Cocoapods pozostaje na „analizie zależności”

original title: "ios - Cocoapods staying on "analyzing dependencies""


Translate

I'm using cocoapods to manage my dependencies. All have been working fine. Now, When I'm creating a new project, added the following to my podfile,

platform :ios, '6.1'
pod 'RestKit', '~> 0.20.0'

when i'm doing pod install, it is continually staying on analyzing dependencies.

Any idea why this problem?Używam cocoapods do zarządzania moimi zależnościami. Wszystkie działały dobrze. Teraz, gdy tworzę nowy projekt, dodałem następujące do mojego pliku pod, platforma: ios, „6.1” pod ”RestKit”, „~> 0.20.0 ...

To jest podsumowanie po przetłumaczeniu, jeśli chcesz zobaczyć całe tłumaczenie, kliknij ikonę „przetłumacz”


Wszystkie odpowiedzi
 • Translate

  I had the same problem, and since my output with --verbose was different than the linked SO answer, I'm including that response along with a verification that it worked for me:

   $ pod repo remove master
   $ pod setup
   $ pod install
  

 • Translate

  Another way to fix that is to delete the Pods folder and the Podfile.lock file and run pod install again.


 • Translate

  Something that seemed to work for me:

  • Cancel first attempt using Ctrl-C
  • Reattempt using pod install

  Also, once the pod has installed successfully, be sure to close the current project before opening the project.workspace.


 • Translate

  i2097i's comment was the fix for me (so I can't take credit for this, and can't seem to upvote his comment).

  Check for any uncommitted changes (I had just added my Podfile but it was not committed). Staging and committing got pod install working.