építészet - Jó STL-szerű könyvtár C-hez

original title: "architecture - Good STL-like library for C"


Translate

What are good libraries for C with datastructures like vectors, deques, stacks, hashmaps, treemaps, sets, etc.? Plain C, please, and platform-independent.Melyek a jó könyvtárak a C olyan adatszerkezetekkel, mint vektorok, tárgyak, halmok, hashmapok, fatérképek, halmazok stb.? Sima, kérem, és platformfüggetlen.

Ez az összefoglalás a fordítás után. Ha meg szeretné tekinteni a teljes fordítást, kattintson a "fordítás" ikonra


Minden válasz