ruby on rails - Kurkku / Capybara - kuinka saada isäntä ja portti nykyisestä suorituksesta

original title: "ruby on rails - Cucumber / Capybara -- how to get the host and port of the current execution"


Translate

I need to download a csv file from my app using Open::URI and to do that I need to give it a fully qualified URI. So whats the best way to get the HOST and more importantly PORT in my cucumber script?

Note I am using Capybara and SeleniumMinun on ladattava csv-tiedosto sovelluksestani Open :: URI -sovelluksella ja annettava sille täysin kelvollinen URI. Joten mikä on paras tapa saada HOST ja mikä tärkeintä PO ...

Tämä on yhteenveto käännöksen jälkeen. Jos haluat tarkastella koko käännöstä, napsauta käännä-kuvaketta


Kaikki vastaukset
 • Translate

  You can set port that will be used to spawn an application server

  Capybara.server_port = 31337
  

 • Translate

  For capybara < 2.0:

  Capybara.current_session.driver.rack_server.host
  Capybara.current_session.driver.rack_server.port
  

  Capybara 2.0:

  Capybara.current_session.server.host
  Capybara.current_session.server.port
  

  FYI, my use case is having clickable links in the mail generated by the integration tests.


 • Translate

  You can use current_host but I don't know if it contains the port. Alternatively you can use current_url and strip the path (and possibly the query string).