ruby on rails - Okurka / Capybara - jak získat hostitele a port aktuální popravy

original title: "ruby on rails - Cucumber / Capybara -- how to get the host and port of the current execution"


Translate

I need to download a csv file from my app using Open::URI and to do that I need to give it a fully qualified URI. So whats the best way to get the HOST and more importantly PORT in my cucumber script?

Note I am using Capybara and SeleniumPotřebuji stáhnout soubor CSV z mé aplikace pomocí Open :: URI a za tímto účelem mu musím dát plně kvalifikovaný URI. Jaký je nejlepší způsob, jak získat HOST a hlavně PO ...

Toto je shrnutí po překladu. Pokud potřebujete zobrazit celý překlad, klikněte na ikonu „přeložit“


Všechny odpovědi
 • Translate

  You can set port that will be used to spawn an application server

  Capybara.server_port = 31337
  

 • Translate

  For capybara < 2.0:

  Capybara.current_session.driver.rack_server.host
  Capybara.current_session.driver.rack_server.port
  

  Capybara 2.0:

  Capybara.current_session.server.host
  Capybara.current_session.server.port
  

  FYI, my use case is having clickable links in the mail generated by the integration tests.


 • Translate

  You can use current_host but I don't know if it contains the port. Alternatively you can use current_url and strip the path (and possibly the query string).