internet explorer - Programově spusťte obrazovku oblíbených položek IE Mobile

original title: "internet explorer - Programmatically launch IE Mobile favorites screen"


Translate

Is there any way to launch IE Mobile's "Favorites" screen directly by specifying any command line parameter?Existuje nějaký způsob, jak spouštět obrazovku „Oblíbené“ aplikace IE Mobile přímo zadáním jakéhokoli parametru příkazového řádku?

Toto je shrnutí po překladu. Pokud potřebujete zobrazit celý překlad, klikněte na ikonu „přeložit“


Všechny odpovědi
 • Translate

  How about running IE with the HTML favorites file as a parameter?

  IExplore file://\windows\fav.htm


 • Translate

  I think this is going to be quite difficult without code.

  Two options come to mind:

  • Find out what Windows messages IE sends to open the favorites screen and replay these in your application. You would first need to see if IE is running and if it is bring it to the foreground. If not then start the process. Maybe you can use Windows CE Remote Spy to find the right Window and information about the Favorites button?
  • Other option is to work against the place where IE stores it's favorites information. You would have to write your own UI to parse the favorites etc.

 • Translate

  Create a link file with this line: 26#"\Windows\iexplore.exe" -f