Настройте Visual Studio 2005 за отпечатване на номера на линии

original title: "Setup Visual Studio 2005 to print line numbers"


Translate

How can I get line numbers to print in Visual Studio 2005 when printing code listings?Как мога да получа номера на редове за печат в Visual Studio 2005, когато отпечатвам списъци с кодове?

Това е резюмето след превода, ако трябва да видите пълния превод, моля, щракнете върху иконата „превод“


Всички отговори
  • Translate

    There is an option in the Print Dialog to do the same (in VS 2005 and 2008 atleast)!


  • Translate

    Isn't there an option in the Print Dialog?

    Edit: There is. Go to File => Print, and then in the bottom left there is "Print what" and then "Include line Numbers"