Как мога да получа автентифицираното потребителско име под Apache, използвайки обикновена HTTP идентификация и PHP?

original title: "How can I get the authenticated user name under Apache using plain HTTP authentication and PHP?"


Translate

First, let's get the security considerations out of the way. I'm using simple authentication under Apache for a one-off, internal use only, non-internet connected LAN, PHP web app.

How can get I the HTTP authenticated user name in PHP?Първо, нека отстраним съображенията за сигурност. Използвам проста автентификация под Apache за еднократна, вътрешна употреба, не свързана с интернет LAN, уеб приложение PHP. Как мога да взема ...

Това е резюмето след превода, ако трябва да видите пълния превод, моля, щракнете върху иконата „превод“


Всички отговори
  • Translate

    I think that you are after this

    $username = $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
    $password = $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];